Znaczenie utajonego zakwaszenia tkanki dla terapii BEMER 3000

Ciało nasze składa się w 60 - 70% z wody, przy czym ok. dwie trzecie z tego znajduje się wewnątrz komórek, a jedna trzecia na zewnątrz w t.zw. przestrzeni międzykomórkowej. W tej wodzie rozpuszczone są składniki odżywcze i elektrolity, podstawowy budulec dla przemiany materii. Przetwarzanie tych substancji czyli przemiana materii jest charakterystycznym znakiem wszelkiego życia i sterowane jest przez regulację bioelektromagnetyczną. Strukturą energetycznie decydującą pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną przestrzenią komórkową jest błona komórkowa z zadaniem podtrzymania dynamicznie płynnej równowagi pomiędzy energią, a przemianą materii, t.zw. homeostaza. dla takiej aktywnej regulacji i koordynacji potrzebne jest określone elektryczne napięcie podstawowe, t.zw. potencjał błonowy, który w zdrowych komórkach wynosi ok. -50 do -70 miliwoltów. Przy wytwarzaniu i podtrzymaniu tego "napięcia roboczego"szczególną rolę odgrywają jony sodu, potasu, magnezu, wapnia i chlorku, przy czym t.zw."pompy jonowe" dokonują właściwego rozdziału pomiędzy przemianą wewnętrzną i stroną zewnętrzną błony komórkowej. W ten sposób tworzy się potencjał błonowy.

Stężenie elektrolitów i aktywność pomp jonowych określana jest mianem równowagi kwasowo-zasadowej w tkance. Zakwaszanie tkanki, które w dzisiejszych warunkach odżywiania i cywilizacji jest regułą, doprowadza systematycznie do zaburzeń stężeń elektrolitów i stąd utrudnia przemianę materii w organizmie.

Pulsujące pola elektromagnetyczne urządzenia BEMER 3000 oddziaływają przez regulację i harmonizację przedstawionych procesów bioelektrycznych w sposób wielopoziomowowy na przemianę materii. Mogą one rozwinąć optymalne działanie tylko wówczas, gdy istotne tutaj czynniki, jak gospodarka wodno-elektrolitowa, kwasowo - zasadowa tworzyć będą dynamiczną równowagę.

Podczas gdy skutki zakłóconej gospodarki wodnej (n.p. niewydolność nerek) i zaburzeń w elektrolitach (n.p. skurcze mięśni, różne zakłócenia rytmu serca) są ogólnie znane, skutki utajonego zakwaszenia tkanki, wynikłego z odżywiania i warunków cywilizacji przez swą niecharakterystyczną i diagnostycznie trudno uchwytne objawy są w dużym stopniu niedoceniane. Schorzenia uwarunkowane odżywianiem i ich skutki często połączone są z utajonym zakwaszaniem tkanki i powodują w niemieckiej służbie zdrowia koszty w wysokości ok. 100 miliardów marek rocznie!

Przy czym nie chodzi tu o jednoznacznie stwierdzalne, oczywiste zakwaszanie z odpowiednimi zmianami w krwi - takie występuje w medycynie rzadko i stwierdzane jest tylko w ciężkich schorzeniach. Problem naszych czasów tkwi w przewlekłym, ukrytym zakwaszeniu przede wszystkim tkanki łącznej z bardzo dyskretnymi zmianami krwi, które praktycznie stało się normą ludności i stanowi conajmniej istotną składową t.zw. chorób cywilizacji!

Szczególnie ważną rolę odgrywa utajone zakwaszenie przy wszystkich schorzeniach reumatoidalnych, gdyż niezależnie od innych czynników przyczynowych tu odłożone w tkance łącznej kwasy uszkadzają kości i chrząstki stawowe! Ponieważ aktywizujący przemianę materii i przekrwienie impuls BEMER 3000 wspiera siły samozachowawcze ciała, może jako pierwsza reakcja lecząca w niektórych przypadkach dojść do uwolnienia się i wydzielania produktów przemiany materii. Bóle przez to mogą się początkowo nasilić, co spowoduje potrzebę powrotu do ostatniego tolerowanego stopnia natężenia oraz wymaga działań dodatkowych. Od zakwaszenia bierze początek większość zależnych od przemiany materii schorzeń kości, stawów i dyskopatii!

Równowaga,t.j. harmonijny stosunek pomiędzy substancjami kwaśnymi i zasadowymi, potrzebna dla regulacji przemiany materii, stanowi dla naszego zdrowia decydujący czynnik, który jednak jest niedoceniany i terapeutycznie za mało uwzględniany. M.i. działanie i produkcja hormonów i enzymów w dużej mierze zależą od odpowiedniej, t.zw. wartości pH.

Co więc jest przyczyną zakwaszenia? Głównymi przyczynami są brak ruchu przy jednoczesnym nadmiernym i błędnym odżywianiu środkami spożywczymi, które w przemianie materii są rozkładane z odczynem kwaśnym. Smak przy tym nie ułatwia orientacji, bowiem jest rzeczą charakterystyczną, że właśnie te produkty, które nie smakują kwaśno, rozkładają się kwaśno, jak n.p. słodycze, pieczywo, produkty mięsne, lub sery.

Podstawową regułą odżywiania,wyważonego pod względem kwasowo-zasadowym byłoby:
80% środków spożywczych winno być zasadowe lub neutralne, 20% może być kwaśnych! (por. tabelę).

Przy już istniejących schorzeniach jednak samo przestawienie się w odżywianiu już nie wystarcza i trzeba dodatkowo dla wyrównania przekwaszenia tkanki podawać leki zasadowe.To wspiera działanie terapii BEMER 3000 i przyczyni się do aktywizacji się samozachowawczych

Przeważnie w sposób niezauważany, utajony, przez wiele lat powoli wzbierającym, przewlekłym zakwaszaniu w przemianie materii zachodzą następujące procesy: Ponieważ jesteśmy w stanie żyć optymalnie jedynie z wartością krwi pH pomiędzy 7,35 a 7,45, ciało nasze wyposażone jest w t.zw. "systemy buforowe", by zneutralizować kwasy bez większych przesunięć w wartości pH. krwi . W tym celu organizm potrzebuje składniki, które zostają zbudowane w zasady i dla zneutralizowania kwasów tworzą w system buforowy. Nasze nawyki żywieniowe powodują jednak ciągłe zakwaszanie, które w końcu doprowadza do zużycia rezerw i do wyczerpania się systemów buforowych. Nadwyżka kwasów już nie jest neutralizowana i odkłada się w tkance. Przez to powstaje duża ilość niecharakterystycznych symptomów, jak n.p. zgaga, uczucie pełności, wzdęcia, bóle stawowe, zmęczenie, stany wyczerpania, bóle głowy, ogólna nerwowość, swędzenie, wysypka skórna, wypadanie włosów.

Prostym testem można sobie stworzyć jasny obraz o stanie własnej przemiany materii: Ponieważ wydalanie kwasu poprzez nerkę w ciągu dnia waha się zależnie od przyjmowania pokarmu, wystarczy dla orientacji zbadać poranny mocz przed śniadaniem papierem wskaźnikowym, który można otrzymać w każdej aptece. Wartość pH winna znajdować się w granicach 7,0 do 7,5 .Wartość pH poniżej 7,0 wskazuje na przekwaszenie, które jest tym silniejsze, im niższa jest wartość pH! Przeważnie można znaleźć wyraźnie kwaśne wartości w granicach 5 - 6! Wówczas potrzebna jest terapia odkwaszająca poprzez zmianę pożywienia i zasadowo działające leki, które w większości można otrzymać bez recepty. Przez to przemiana materii i ogólne samopoczucie zostają poprawione, a zwiększona zostaje gotowość organizmu na efekty biologiczne i terapie polem elektromagnetycznym. 

Po wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony