Magnetostymulacja metodą BEMER 3000 w profilaktyce i leczeniu udarów mózgowych

A. Ohlenschlager

Zapoznaj się z praktycznymi efektami działania terapii BEMER w układzie krążenia na filmie video
>> pobierz film.

Termin udar mózgowy nie jest określeniem pojedynczej jednostki chorobowej lecz oznacza ogólnie rzecz biorąc każde ostro występujące zaburzenie krążenia mózgowego manifestujące się klinicznie, niezależnie od przyczyny która go wywołała. Przeszło 75% wszystkich przypadków udarów mózgowych wiąże się z miażdżycą (arteriosklerozą) naczyń mózgowych, co oznacza częściowe lub całkowite upośledzenie przepływu krążenia mózgowego.

Dobre 20% przyczyn stanowią uszkodzenia ściany naczyń wywołujące krwawienie lub krwotoki, a 5% przyczyn dotyczy zakrzepicy w centralnym układzie nerwowym. Istotnym jest przy tym fakt, iż każde upośledzenie przepływu przez system anatomiczne końcowych, choć połączonych ze sobą naczyń mózgowych prowadzi do wyraźnego zaburzenia funkcji bardzo wrażliwego na zmiany ukrwienia mózgu.

W uproszczeniu przyjmuje się następujące stopnie ciężkości udarów mózgowych: przejściowy atak niedokrwienny (TIA- transient ishaemic attack) czyli zaburzenie krążenia mózgowego z objawami ustępującymi całkowicie w ciągu 24 godzin; udar, postępujący (PS - progressive stroke), czyli stopniowe narastanie objawów z powrotem do stanu wyjściowego w przeciągu 7 dni; dokonany zawał mózgu (CS -complited stroke), który jest trwałym i często nieodwracalnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego.

Każda nawet najlżejsza forma udaru mózgowego wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej aby ograniczyć do minimum stopień uszkodzenia mózgu.

U co trzeciego pacjenta istnieje świadomość zagrożenia udarem dzięki objawom ostrzegawczym świadczącym o narastającym upośledzeniu krążenia mózgowego. - uczucie osłabienia i drętwienia 1-ej strony ciała, zwłaszcza twarzy i kończyn górnych,
- nagłe zaburzenie widzenia, szczególnie I-no stronne lub podwójne widzenie,
- nagła utrata zdolności mówienia lub trudności w zrozumieniu mowy (afazja),
- nagle pojawiające się bardzo silne bóle głowy,
- nagle pojawiające się uczucie wirowania i zaburzenia chodzenia.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy bezzwłocznie wyjaśnić ich przyczynę i zastosować odpowiednie leczenie, aby uniknąć poważnych i trwałych powikłań. Przy stale wzrastającej częstości wśród osób aktywnie pracujących (w wieku średnim) udary mózgowe pojawiają się typowo u osób powyżej 60-Lego roku życia. Rocznie tylko w samych Niemczech odnotowuje się 200 tys. udarów mózgowych ( w Polsce 70 tys.). ,Aż w 50°,% dotkniętych udarem osób ma trwałe powikłania, które są główną przyczyną późniejszego inwalidztwa. Do najważniejszych czynników ryzyka udarów mózgowych należą:
- nadciśnienie tętnicze i inne choroby układu krążenia,
- cukrzyca zwłaszcza nie wyrównana,
- podwyższony poziom cholesterolu i kwasu moczowego,
- palenie tytoniu (o 50% większe ryzyko w stosunku do niepalących)

Tylko przy znaczącej redukcji ww. czynników ryzyka można spodziewać się dobrych wyników w profilaktyce udarów przy stosowaniu magnetoterapii.

W ciągu wieloletnich badań i doświadczeń stworzono specyficzne formy impulsów elektromagnetycznych charakteryzujących się bardzo szerokim spektrum częstotliwości. Impulsy te użyte w urządzeniu BBEMER 3000 wykazują udowodnione działanie, którego efektem jest poprawa przemiany materii i przepływu krwi. Odciąża się w ten sposób układ krążenia, a poprzez harmonijną stymulację układu wegetatywnego zmniejsza się napięcie stresowe i zaburzenie przemiany materii.

Szczególnego znaczenia nabiera tu aktywacja tlenku azotu wytworzonego w ścianie naczyń krwionośnych: powoduje on rozszerzenie naczyń i wzrost przepływu. Równocześnie zmniejsza się ryzyko zahamowania przepływu i tworzenia zatorów, a najnowsze badania wskazują zmniejszenie nasilenia procesów naczyniowych (stwardnienie naczyń).

Dalsze biofizyczne działania pól elektromagnetycznych wiążą się z rozrzedzeniem krwi i zwiększoną dostępnością hemoglobiny dla tlenu, co dla bardzo aktywnego metabolicznie i czynnościowo narządu jakim jest mózg ma pierwszorzędna znaczenie.

Po wystąpieniu udaru można stosując system BBEMER 3000 spodziewać się skrócenia czasu rehabilitacji ruchowej oraz zwiększyć szansę na powrót sprawności kończyn objętych niedowładem lub korzystnego wpływu na inne towarzyszące udarowi zaburzenia neurologiczne.

Kompleksowe leczenie i zapobieganie udarom mózgowym obejmuje ponadto następujące środki - właściwa dieta, regularna aktywność fizyczna (wzrost elastyczności ścian naczyń), przyjmowanie antyoksydantów (zmiataczy wolnych rodników) przede wszystkim witamina C, - preparaty miłorzębu oraz aloesu, zmniejszenie stopnia zakwaszenia tkanek (poprzez np.. poprawę krążenia).

Zalecenia terapeutyczne (BEMER 3000 )

1. Profilaktyka.
Rano i wieczorem program podstawowy wg wskazówek stosowania terapii.

2. Przejściowy układ niedokrwienny (TIA) bez krwawienia.
Rano: 1 - sze 2 tygodnie - program podstawowy wg wskazówek stosowania terapii Od 3 tygodnia stopień 2.
Wieczorem: Stopień 1 (mata)

3. Udar mózgowy z zawałem mózgowym - jak wyżej.

Przy bardzo wyraźnych objawach i trwającej długo rehabilitacji można dodatkowo zastosować w popadnie (godz.l2°°) program nr 2 (mata).

Przy udarach mózgowych z towarzyszącym krwawieniem należy w pierwszej kolejności dążyć do intensywnego leczenia neurochirurgicznego lub neurologicznego i w dalszej kolejności uzupełniająco zastosować terapię polem magnetycznym z najniższymi natężeniami pól (po wypisaniu ze szpitala). W tych wypadkach terapia może być prowadzona tylko pod nadzorem doświadczonych lekarzy. 

Po wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony

Nadmorski Dwór - Apartamenty nad morzem - Gdańsk