Terapia przeciwbólowa

 H. Michaelis - Euroinstytut Medycyny Bioenergetycznej

Coraz więcej ludzi na świecie cierpi na najróżniejszego rodzaju bóle. Migrena i napięciowe bóle głowy stały się już prawdziwymi chorobami społecznymi. W krajach uprzemysłowionych już co trzeci cierpi na bóle pleców. Coraz więcej ludzi dotkniętych jest bólami stawów, kości, mięśni i ran. Stąd terapia przeciwbólowa rozwinęła się w samodzielny kierunek terapii. Rozwój ten jest jednak w medycynie pełny kontrowersji dyskutowany. Przedstawiciele starej szkoły są zdania, że ból posiada zawsze konkretną przyczynę, którą należy usunąć. Jednocześnie ci lekarze reprezentują pogląd, że pewnych chorób nie można leczyć. Tu zaczyna się argumentacja zwolenników samodzielnej terapii przeciwbólowej. Jeżeli już nie można usunąć przyczyny bólu, to należałoby przynajmniej zwalczać sam ból. Nawet w medycynie alternatywnej istnieją co do terapii przeciwbólowej najróżniejsze poglądy.

Wielokierunkowe badania w fizyce, biologii i w medycynie doprowadziły do zupełnie nowych wyobrażeń o możliwościach żywych systemów. Spojrzenie na człowieka jako na system chemiczno - mechaniczny uzupełniane jest nadrzędną obserwacją fizykalną. Przede wszystkim przekonanie o zdolności do samoregulacji i samoleczenia doprowadziło do zupełnie nowego poglądu na zdrowie i na chorobę. Wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne uznano za podstawę wszelkiego życia, a jego badanie prowadzi do coraz nowych odkryć. Z tego punktu widzenia należy też dokonać zupełnie innej oceny bólu.

Jest wiele obliczy bólu. Opisywany jako wiercący, lub jako kłujący, jako ciągnący się lub tępy, jako powierzchniowy lub głęboki. Każdy człowiek odczuwa ból inaczej. Chociaż ból zawsze jest nieprzyjemny, jest on "przyjacielem człowieka", inaczej mówiąc, jest "stróżem zdrowia". Jako coś w rodzaju sygnału alarmowego zwraca naszą uwagę na to, że coś nie jest w porządku. Niekiedy jednak ból posiada właściwość usamodzielnienia się. Człowiek jeszcze odczuwa ból, chociaż jego przyczyny już dawno zostały usunięte.

Każde doznanie bólu poprzedzone jest bodźcem bólowym. Bodziec ten jest przewodzony następnie nerwami do mózgu, gdzie wyzwala odpowiednie reakcje. Wspólną dla wszystkich bodźców bólowych jest zmiana w tkance, lub na powierzchni komórki. Ból, to "krzyk komórki za tlenem". Bólowi towarzyszą zmiany chemiczne w komórce, co wyzwala bólogenne substancje, jak jony wodoru, jony potasu, histaminę lub serotoninę.

Ból może mieć liczne przyczyny. Gdy się jednak dochodzi sedna sprawy, to stwierdzamy, że w ostatecznej konsekwencji zawsze chodzi o zaburzenia przemiany materii komórek. Takiemu zaburzeniu przemiany materii zawsze towarzyszy zaburzenie potencjału błony komórkowej.

Najwyraźniej uwidacznia się to przy bólach skaleczeniowych. Każda rana stanowi zniszczenie tkanki, t.zn. zniszczone zostają błony komórkowe, a tym samym i potencjał błonowy, co z kolei doprowadza do ograniczenia przemiany materii danej komórki i sąsiednich komórek. Każdy krwiak, każde uderzenie, każde naciągnięcie i zgniecenie, a nawet ból mięśniowy za przyczynę mają najdelikatniejsze uszkodzenia struktur komórkowych.

Ale również ból w stawach zapalnych powodowany jest zakłóconą przemianą materii komórek. Przy czym jest zupełnie obojętne, czy przyczyna jest bakteryjna czy aseptyczna, czy ból jest ostry, czy przewlekły. Zapalenie oznacza w każdym przypadku zwiększony przepływ krwi i zwiększone ciśnienie wewnątrz naczyń włoskowatych. Skutkiem tego jest m.in. wejście osocza do tkanki ( wysięki i przesięki ). Te powodują obrzęki, co utrudnia przemianę materii. Poza tym uwalniane są jony wodoru. Przez to dochodzi do przekwaszenia tkanki, co może doprowadzić aż do śmierci komórki (martwicy).

Bóle przy rozciąganiu mięśni powstają przez zwężenie naczyń krwionośnych, n.p. przy stresie psychicznym i z tym związanym niewystarczającym zaopatrzeniem komórek w tlen, co również doprowadza do zaburzenia przemiany materii komórek. Przyczyną migreny mogą być rozciągania mięśni, niewydolność wątroby , zaburzenia hormonalne i wiele innych. W ostatecznej konsekwencji są to zawsze zaburzenia przemiany materii komórek.

Ból przy zwyrodnieniach stawów : tutaj zakłócona przemiana materii doprowadza do obumarcia komórek chrzęstnych, przez co powierzchnie stawowe kości ocierają się o siebie, co z kolei powoduje ból.

Moglibyśmy kontynuować tę analizę bólu, a doszlibyśmy zawsze do tego samego wniosku. Jeśli terapia przeciwbólowa skoncentruje się tylko na tłumieniu bólu, minie się ona z celem i w wielu wypadkach uniemożliwi wyleczenie.

Regeneracja i leczenie opierają na sprawnej przemianie materii. Jej podstawą jest wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne.Dlatego terapia polami elektromagnetycznymi już dawno stosowana jest przy leczeniu złamań kości. W czasach najnowszych metoda ta słusznie weszła do medycyny ogólnej. Również w leczeniu bólu stosowana jest z powodzeniem.

Z pojęciem Bio-Elektro-Magnetyczna-Regulacja-Energii wiąże się leczenie, które w szerokim zakresie aktywizuje metabolizm, a tym samym wspiera się samoleczenie organizmu. Poprzez poprawioną regenerację dochodzi do zaniku przewlekłych bólów, skaleczenia szybciej się goją, a napięte mięśnie rozluźnia się. Tym samym BEMER to metoda leczenia odnoszącą się do przyczyn, która również i w zwalczaniu bólu jest coraz częściej stosowana.Po wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony