Magnetostymulacja BEMER 3000 skuteczny środek wspomagający
w chorobach serca i w profilaktyce

A. Ohlenschlager

Zapoznaj się z praktycznymi efektami działania terapii BEMER w układzie krążenia na filmie video
>> pobierz film.

Zapadalność na choroby układu krążenia wciąż wzrasta we wszystkich krajach uprzemysłowionych i stanowi pierwszą przyczynę zgonów w statystykach zdrowotnych oraz wiąże się z ogromnymi kosztami dla wszystkich resortów ochrony zdrowia. Pomimo ogromnych postępów w medycynie w dalszym ciągu, u co 2-ej osoby z chorobą układu krążenia występują mimo leczenia, ogólne powikłania sercowo-naczyniowe. Należy zatem wykorzystać wszystkie możliwe środki w profilaktyce tych chorób, aby zmniejszyć występowanie licznych czynników ryzyka. Jedną z tych możliwości jest stosowanie pulsujących, zmiennych pól magnetycznych o niskim natężeniu (BEMER 3000), które dzięki swoim szczególnym właściwościom odciążają pracę serca i usprawniają krążenie obwodowe.

Liczne badania naukowe wykazały, iż pole magnetyczne o niskim natężeniu takie jak w systemie BBEMER 3000 może korzystnie :upływać na zaburzone czynności wielu narządów. W przypadku układu krążenia działanie to polega przede wszystkim na znamiennym i obiektywnie mierzonym wzroście zawartości tlenu we krwi i poprawie właściwości przepływnych krwi, co z kolei przyczynia się do wyraźnego odciążenia serca. Równocześnie obserwuje się aktywację własnych układów neurohormonalnych, które rozszerzając naczynia krwionośne dodatkowo przyczyniają się do dalszej optymalizacji pracy serca.

Z punktu widzenia wysycenia hemoglobiny tlenem bardzo istotne jest zwiększenie przepływu krwi przez naczynia krążenia płciowego dzięki czemu usprawnia się dodatkowo proces oddychania i oczywiście czynności serca. Możliwe jest również częściowe przywrócenie sprawności uszkodzonym miażdżycowa naczyniom krwionośnym, gdyż pole magnetyczne pośrednia wpływa na elastyczność ściany naczyniowej, co dodatkowo zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi.

Osiągnięta w ten sposób poprawa krążenia i wymiana gazowa, szczególnie w przypadku naczyń odżywczych serca (tętnice wieńcowe) przyczynia się do zmniejszenia typowych dolegliwości ze strony układu krążenia, takich jak ból zamostkowy czy duszność. Dalsze korzystne działanie wiąże się z subtelnym wpływem na kontrolujący pracę serca układ wegetatywny, co wydatnie usprawnia i synchronizuje układ krążenia z resztą organizmu.

Z tymi wszystkimi przedstawionymi w skrócie działaniami, możemy uzyskać w najbardziej naturalny i nieinwazyjny sposób poprawę funkcji serca i układu krążenia. Uwzględniając pewnie środki ostrożności, należy być ostrożnym jedynie w przypadku świeżych transplantacji serca, gdyż brak dotychczas doświadczeń klinicznych w tym przypadku. Należy również określić, że bezpieczne jest stosowanie urządzenia BBEMER 3000 (mata cewkowa) w przypadku sztucznych rozruszników serca. Jedynie w razie stosowania aplikatora należy umieszczać go w odległości większej niż 30 cm ad rozrusznika. Dalsze względne przeciwwskazanie dotyczy nie wyrównanych zaburzeń rytmu serca z zagrażającą niewydolnością krążenia. W tym wypadku należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem i wdrożyć skuteczną terapię doraźną.

Na zakończenie należy stwierdzić, że pełna skuteczność zastosowanej magnetoterapii będzie osiągnięta przy równoczesnym kontrolowanym leczeniu farmakologicznym, właściwemu odżywianiu, aktywności ruchowej oraz eliminacji czynników ryzyka.

Zalecane sposoby terapii

Mata cewkowa

2 - 3 razy dziennie program podstawowy wg wskazówek stosowania, lub 2 - 3 razy dziennie program nr 2 (mata cewkowa), ewentualnie kombinacje tego programu z programem podstawowym.

Aplikator intensywny

Można go stosować w sytuacjach wyjątkowych np.. w czasie podróży Umiejscowienie: ok. S cm powyżej pępka (okolice "splotu słonecznego") dwa do trzech razy dziennie

Natężenie pola zmienia się w odstępach tygodniowych:
- 1 tydzień stopień 1
- 2 tydzień stopień 2
- 3 tydzień stopień 3
- 4 tydzień stopień 1 i tak dalej 

Po wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony

Nadmorski Dwór - Apartamenty nad morzem - Gdańsk