Zastosowanie pulsujących pól elektromagnetycznych w leczeniu osteoporozy

 H. Michaelis - Euroinstytut Medycyny Bioenergetycznej

Osteoporozą określa się przewlekłą chorobę kości prowadzącą do ich osłabienia i większej podatności na złamania. Wraz z upływem lat ( zwłaszcza po 40 roku życia) kości stają się bardziej kruche i cieńsze.

Oznacza to, że ich struktura i wytrzymałość zmieniają się dynamicznie pod wpływem różnych czynników i często są to zmiany patologiczne. O osteoporozie mówi się po raz pierwszy wówczas, kiedy nasilają się procesy ubytku kostnego ze zwiększonym ryzykiem złamań kostnych związanych często z silnymi dolegliwościami bólowymi. Utrata masy kostnej dotyczy całego szkieletu, którym dotknięte są zwłaszcza kręgosłup, kości udowe oraz stawy biodrowe.

Chociaż coraz więcej ludzi cierpi obecnie na osteoporozę (w RFN ok.12 ml osób) medycyna akademicka oferuje obecnie nie w pełni zadowalające sposoby leczenia. Opisuje się dużą liczbę czynników odpowiedzialnych za osteoporozę począwszy od niewłaściwej diety, a skończywszy na zaburzeniach hormonalnych. Znaczącą rolę odgrywa tu gospodarka wapniowo - fosforanowa.

Problem przedstawia się jednak następująco: mimo prawidłowego poziomu wapnia we krwi nierzadko dochodzi do osteoporozy. Pierwszą wskazówkę wyjaśniającą mechanizmy wzrostu kośćca, struktury kości oraz procesy naprawy kości dostarczyło w roku 1957 dwóch uczonych japońskich Fakuda i Jasuda. Amerykanin Bassed doszedł niezależnie od japończyków do podobnych wniosków.

Zauważyli oni mianowicie zjawisko piezoelektryczne w kościach. Nacisk na kości indukował niewielkie ładunki ujemne podczas gdy rozciąganie kości wywołało powstanie prądów dodatnich. Te delikatne wzbudzalne prądy sterują procesami wzrostu kości. Obciążenie mechaniczne jest przekształcane na sygnały elektryczne, które gwarantują rozbudowę (wzmocnienie) struktur kostnych dostosowujących się do optymalnych obciążeń dla danego organizmu.

Wiadomo bowiem, że tylko prawidłowo obciążone kości zawierają prawidłowo ukształtowaną strukturę wewnętrzną.

Rozpatrując osteoporozę pod kątem powyższych faktów staje się jasne, że to przede wszystkim brak ruchu będący zasadniczym symptomem społeczeństwa dobrobytu prowadzi do osteoporozy. To wyjaśnia również dlaczego osteoporoza u ludzi aktywnie uprawiających sport praktycznie się nie zdarza (zob. WHO - deklaracja Kolońska).

Wiedza ta opiera się o dużą liczbę praktycznych studiów i obserwacji. Od dość dawna wykorzystuje się w ortopedii z dobrym skutkiem terapię z użyciem pulsujących pól elektromagnetycznych (magnetoterapia).

Odpowiednie pulsujące pola magnetyczne o niskiej częstotliwości indukują w kościach prądy wzmacniające procesy wzrostu i odnowy kości. W.Kraus z Politechniki w Monachium zdołał wykazać wpływ pola magnetycznego na nowotworzenie się kości w doświadczeniach na zwierzętach.

Jednym z pierwszych, którzy już pod koniec lat 60-tych rozwinęli i do dzisiaj z powodzeniem stosują magnetoterapię był F.Lechner. Zbudowana pod jego nadzorem tzw. cewka Krausa-Lechnera jest dobrze znana w chirurgii kości. Zastosowano ją również z pewnym powodzeniem w leczeniu guzów wywodzących się z tkanki kostnej.

Dalsze dowody na korzystne działanie pól magnetycznych w procesach wzrostu kości pochodzą z Wydziału Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Saarze (WARNKE). Interesujące studium autorskie Rubina, Mc Leoda i Lanyona zostało opublikowane w 1989 roku w ang. Journal of Bone and Joint Surgery No.3,S. (411-417)pt." Prevention of osteoporosis by pulsed electromagnetic fields" - "Zapobieganie osteoporozie poprzez użycie pulsujących pól elektromagnetycznych".

W badaniu tym wykazano na modelu zwierzęcym skuteczność pulsujących pól elektromagnetycznych w zapobieganiu osteoporozie. Przy źle funkcjonującym obciążeniu lewej kości łokciowej indyka stwierdzono ubytek masy kostnej rzędu 13% w porównaniu do grupy kontrolnej w eksperymencie trwającym 8 tygodni.

Przy zastosowaniu pulsującego pola elektromagnetycznego o czasie ekspozycji 1 godz. dziennie obserwowano zależną od dawki odbudowę kości pod wpływem wzbudzonych prądów. Maksymalna odpowiedz osteogenna (kościotworzenie) utrzymuje się przy zmniejszeniu stopnia formowania tkanki wewnątrzkorowej tzn. zostaje zahamowany proces resorpcji śródkostnej a pobudzone formowanie nowej kości w obszarze periosteum i endosteum (okostnej i śródkostnej).

 Autorzy doszli do wniosku, że skuteczne, zależne od dawki "okno" terapeutyczne pola magnetycznego indukowało prądy elektryczne, za pośrednictwem których można stymulować wzrost masy kostnej przy braku obciążeń mechanicznych.

Kliniczne znaczenie użycia pól elektromagnetycznych może mieć sens w następujących przypadkach: zapobieganie utracie masy kostnej pacjentów obłożnie chorych, w wieku podeszłym, w okresie post-menopauzy oraz u astronautów pozbawionych grawitacji w warunkach nieważkości.

Autorzy publikacji sformułowali końcowy wniosek: utracie masy kostnej i zaburzeniu struktury kości można zapobiec poprzez właściwe użycie nieinwazyjnej stymulacji elektromagnetycznej lub przynajmniej znacznie spowolnić proces utraty kości.

W przeprowadzonym w kilku państwach europejskich studium klinicznym nadzorowanym przez Euroinstytut Medycyny Bioenergetycznej w Dornbirn udokumentowano działanie pulsujących pól elektromagnetycznych o średnim natężeniu na organizm ludzki.

Badanie dotyczyło pacjentów, u których rozpoznano 32 różne zespoły chorobowe. W grupie osteoporozy znalazło się 25 pacjentów. Byli oni zróżnicowani pod względem bólów kostnych (10 stopniowa skala bólowa) oraz gęstości kostnej (densytometria). Średni czas terapii wynosił 8 tygodni. W 40% przypadków uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości tzn. było możliwe osiągnięcie normalnej sprawności fizycznej. U dalszych 40% osób uzyskano znaczącą poprawę, a 20% pacjentów zgłosiło brak poprawy.

Czas trwania terapii upoważnia do stwierdzenia, iż przy dłuższym stosowaniu pól elektromagnetycznych należy oczekiwać jeszcze lepszych rezultatów.

Korzystne efekty wykazano również w najcięższych przypadkach, tj. źle gojących się złamaniach oraz w chorobie Bechterewa (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa). W tych przypadkach grupy pacjentów były jednak zbyt małe, by uzyskać statystycznie znamienne wyniki.

W nie powikłanych złamaniach kości można oczekiwać szybszego o 30-40% czasu gojenia (zrastania) kości. Endoprotezy stawów biodrowych pod wpływem pola magnetycznego lepiej dopasowują się do panewki stawowej, a już dopasowane ("zamknięte") są lepiej ustabilizowane.

Piśmiennictwo:

- Fakuda, E.: Mechanical deformation and electrical polarisation in biological substances. Biorheology 5 (1968): 199-208
- Bassett, C.A.L., Becker, R.O.: Generation of electric potentials in bone in response to mechanical stress. Science 137 (1962): 1063-1064
- Bassett, C.A.L., Gaston, S.R.: Treatment of ununited tibial diaphysial fractures with pulsing elektromagnetic fields, Clinical orthopedics 154 (1981)
- Bassett,C.A.L.,: Fundamental and practical aspects of therapeutic uses of pulsed electromagnetic fields, Critical Reviews in biomedical Engineering, No.17, pp. 451-529 (1989)
- Bassett,C.A.L., Benefical effects of elektromagnetic fields. J.Cell.Bio-Chem. 51/4 (1993): 387-393
- Kraus,W., Zur Biophysik der Knochenbruch - und Wundbehandlung durch funktionelle elektrische Felder. Vortrag 103, 91. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, München 1974
- Kraus, W. Und F.Lechner: Die Heilung von Pseudarthrosen und Spontanfrakturee durch strukturbildende elektrodynamische Potentiale. MMW 114 (1974)1814-1819
- Lechner,F.,Ascherl,F., W. Schmitt-Neuerburg et al.: Elektrostimulation und Magnetfeldtherapie: Anwendung, Ergebnisse und Qualitätssicherung. Schattauer, F.K. Verlagsgesellschaft mbH 1989
- http://www.tu-muenchen.de/tu-mit/tum.5.94.95/texte/for011.htm : Forschung in der TUM
- U.Warnke, Der Mensch und die dritte Kraft: Popular Academic Verlags-Gesellschaft 1994
- H.Michaelis, Osteoporose: Bewußter Leben 2/98: 5-7
- Euro-Institut für bioenergetische Medizin, Dornbirn: Ärztliche Anwenderstudie, Report 10/98

tłum. Dr M.KazmirowiczPo wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony

Nadmorski Dwór - Apartamenty nad morzem - Gdańsk