Skuteczność działania pulsujących pól magnetycznych BEMER w przypadku nowotworów

A.Ohlenschläger - Euroinstytut Medycyny Bioenergetycznej

Klasyczne przeciwwskazania do stosowania pól magnetycznych i innych form fizykoterapii przy nowotworach NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA w odniesieniu do urządzenia i terapii BEMER 3000.

Przeciwwskazania te wynikały głównie z braku doświadczeń tego typu oraz z zastosowania WYSOKICH natężeń w STARSZYCH urządzeniach do magnetoterapii.

Magnetostymulacja BEMER jest pozbawiona wad istniejących w starszych systemach. Po raz pierwszy TEGO TYPU magnetostymulacja może i powinna być używana jako wspomaganie terapii przy nowotworach, a jej suteczność została potwierdzona na świecie wieloma doświadczeniami.

Rutynowe metody postępowania w leczeniu nowotworów tzn. napromieniowanie, chemioterapia oraz operacje mają na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie tkanki nowotworowej. Są one na ogół skuteczne zwłaszcza we wczesnym stepie choroby ale mają jedną zasadniczą wadę - uszkadzają względnie osłabiają system odpornościowy organizmu.

Uniemożliwia się w ten sposób regenerację tak ważnej dla każdego pacjenta nowotworowego "pierwszej linii obrony". Może to doprowadzić z biegiem czasu do odnowy komórek nowotworowych, ich dalszego namnażania, co klinicznie przejawia się nawrotem choroby lub powstawaniem przerzutów.

Dążenie do komplementarnych zindywidualizowanych sposobów leczenia przy możliwie pełnej odbudowie systemu odpornościowego ma w onkologii szczególnie duże znaczenie. Pulsujące pola magnetyczne mogą być jednym z takich wartych zastosowania sposobów.

Korzystne efekty magnetoterapii znane są od wielu lat i opisano je w licznych pracach naukowych. Systematyczny rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do powstania i wdrożenia nowych metod leczenia polem magnetycznym, które są całkowicie bezpieczne, naukowo dopracowane i poprawiają jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową.

System Bemer 3000 wykorzystując niskoczęstotliwościowe pole magnetyczne doprowadza do wzmocnienia sił witalnych organizmu. Ten efekt ma szczególne znaczenie w przypadku nowotworów złośliwych w przebiegu których dochodzi do zaburzenia równowagi energetycznej na poziomie całego organizmu. Z punktu widzenia działania systemu Bemer 3000 mają znaczenie następujące cechy komórek nowotworowych:

  • obniżenie potencjału błonowego,
  • wzrost beztlenowej przemiany materii, z pogorszeniem procesów metabolicznych w otaczających nowotwór zdrowych tkankach,
  • końcowe różnicowanie się normalnych struktur komórkowych,
  • uogólnione uszkodzenie systemu odpornościowego

Podczas gdy normalne komórki utrzymują stale spoczynkowy potencjał błonowy na poziomie - (minus) 70-90 miliwoltów (mV) w komórkach nowotworowych potencjał błonowy jest znacznie mniejszy i wynosi tylko - 15-20 mV. Prowadzi to do trwałego upośledzenia zasobów energetycznych komórki. Ta sytuacja jest dodatkowo nasilana poprzez nadmierny i inwazyjny wzrost tkanki nowotworowej. Badania eksperymentalne pokazują, iż istnieje pewna krytyczna dolna granica potencjału komórki, przy której komórki rakowe muszą się dzielić, aby w prosty sposób utrzymać swą nietypową przemianę materii. Również komórki zwyrodniałe mają do dyspozycji tzw. "program przetrwania", który w przeciwieństwie do normalnych komórek rządzi się własnymi prawami i nie jest związany z integracją organizmu jako całości. Poprzez żywiołowy, niekontrolowany wzrost szybko osiąga się krytyczną granicę potencjału błonowego i podziały komórkowe muszą odbywać się na nowo przy czym liczba komórek rakowych wzrasta w sposób eksponencjalny (wykładniczy). Za pomocą terapii systemem Bemer 3000 możliwe jest podniesienie krytycznie obniżonego potencjału błonowego i tym samym zredukowanie jednego z ważniejszych czynników wzrostu guza. Stosownie do tego istnieją doniesienia kliniczne (np. Klinika Chorób Nowotworowych Brisbane, Queenslad, Australia 1998) wskazujące na wyraźną poprawę stanu ogólnego pacjentów z powodu wyraźnie zmniejszonego podziału komórek nowotworowych, które poddano działaniu pola magnetycznego. Pojedyncze doniesienia (Klinika Sancerardo, Monza, Włochy) mówią również o tym, że pod wpływem takiej terapii możliwe jest zmniejszenie stopniowo złośliwości guzów nowotworowych. Możliwa do zmierzenia i dająca się udowodnić poprawa wysycenia krwi tlenem oraz poprawa krążenia jest szczególnie istotna dla poprawy stanu ogólnego i stymulacji systemu obronnego. W szczególności ważne jest zwiększenie aktywności makrofagów, wzrost syntezy przeciwciał, wzrost liczby limfocytów typu T oraz zwiększenie wydzielania niektórych enzymów, np.Lizozymu. Terapia systemu Bemer 3000 wzmacnia również wydzielanie endogennej melatoniny, która jak wiadomo oprócz fizjologicznej regulacji snu ma właściwości hamujące transformację nowotworową i wykazuje zdolności usuwania tzw. wolnych rodników. Wszystkie te działania mogą mieć znaczenie w przebiegu klinicznym choroby nowotworowej.

Dodatkowe efekty o korzystnym działaniu polegają na zmniejszeniu obrzęku tkanek i działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Przypadki leczenia operacyjnego w chorobach nowotworowych dotyczą z założenia od 40 do 70% chorych. Stosując miejscową radioterapię oraz ogólną chemioterapię uzyskuje się ewidentne wyzdrowienie jedynie 10% chorych w obu przypadkach zastosowanych kuracji. Uwzględniając te stosunkowo niskie wskaźniki wyzdrowień przy tych metodach leczniczych nastawionych na zniszczenie guza należy pamiętać o związanym z nimi ryzyku trwałego uszkodzenia systemu immunologicznego oraz możliwości nawrotu choroby po uzyskaniu remisji. Pacjenci nowotworowi muszą zatem obok leczenia podstawowego otrzymać dodatkową terapię profilaktyczną przeciw nawrotom oraz przerzutom nowotworowym. To z kolei wymagałoby bardzo indywidualnej terapii uwzględniającej stabilizację uszkodzonych komórek i wzmacnianie systemu odpornościowego. Tego typu działanie zmierzające do połączenia klasycznych metod onkologii z medycyną bioenergetyczną jest już stosowane w kilku klinikach (Parkklinik Julius Hackethal, Eubios-Zentrum Riedering-Spreng). Stosowanie pulsujących pól elektromagnetycznych może za pośrednictwem opisanych wyżej mechanizmów biologicznych aktywować siły obronne organizmu, będąc tym samym ważnym środkiem terapii uzupełniającej. Z pomocą pól magnetycznych można uzyskać skrócenie okresu rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, zmniejszenie działań ubocznych chemioterapii i radioterapii oraz znaczną poprawę jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową.

Piśmiennictwo: - Alexander,H.S. Biomagnetics - The Biological Effects of Magnetic Fields The American Journal of Medical Electronics 1962
- Batkin, S., F.L.Tabrach Effects of Alternating Magnetic Field (12 Gauß) on Transplanted Neuroblastoma Research Communications in Chemical Pathology and Pharmacology 1977
- Feola, J.M. Combined Effects of lodo-Acetamid, X-rays, and Magnetic Fields on Lymphoma Cells Radiation Research 1973
- Lyu,B.N. The Influence of permanent Magnetic Field on Oxygen-Substrate Interaction and the Possible Mechanism of some Biomagnetic Effects Izvestija Akademii Nauk SSSR, Serija biologiceskaja 1980
- M.Nakagawaa, "A study on extremely low-frequency electric and magnetic fields and cancer: Discussion of EMF safety limits" Occupational Health and Industrial Medicine Volume 36, lssue 5 1997 page 214 1998
- MacLean,K.S. The Effects of Intense and Mild Permanent Magnetic Field on C3H Strain Mice, A Preliminary Report Obstetrics and Gynecology 1959
- Malter,M., Schriever G., Kühnlein R., Süss R. Tumoricidal cells increased by pulsating magnetic field Anticancer Research 1987
- Mulay,I.L., Mulay,L.N. Effects of Magnetic Fields on Sarcoma 37 Ascites Tumor Cells Nature 1961
- Ogrodnikova L.S.,Gairabedyantes N.G., Ratner O.N., Chirvina E.D., Sem L.D., Garkhavi L.Kh., Kwakina E.B., Ukolowa M.A., Morphological Criteria of Lung Cancer Regression under the Influence of Magnetotherapy Voprosy onkologii 1980
- Pilla A.A., Norton L. And Tansman L. Pulsatile Electromagnetically Induced Currents Synergize with Polymer Immunomodulating Drugs In the Inhibition of Growth of Murine Malignant Melanoma, Transaction 2. Ann. Meeting Bioelectrical Repair and Growth Society 1982
- Piruzian, L.A., Markuse V.M., Chibrikin V.M. Influence of a Constant Magnetic Field on the Ascitic Tumor Sarcoma 37 Izvestija Akademiinauk, SSR.Ser.Biol. 1969
- Raylman RR, Wahl R.L. Magnetically enhanced radionuclide therapy. J Nucl. Med. 1994 Jan.35:1 157-63 1994
- Spude H. Über neue Wege der Krebsbehandlung Fortschritte der Medizin 1937
- Ukolova M.A., Kvakina E.B., Chernyavskaya G.Yu. Energy Metabolism of the Hypothalamo-Hypophyseal Division of the Rat Brain Following the Anti-Tumor Effect of Magnetic Field Voprosy onkologii 1969
- Weber T.G., Cerilli G.J. Inhibition of Tumor Growth by the Use of Nonhomogeneous Magnetic Field Cancer 1971

ŠAFB 27.April 99

Komplementarna terapia przeciw nowotworowa

Guzy nowotworowe przy których chemioterapia nie wydłuża w istotny sposób życia pacjentów:

Grupa I - nowotwory na ogół oporne na chemioterapię:
- rak pęcherza moczowego
- rak dróg żółciowych
- rak wątroby
- rak nerek
- rak przełyku
- rak trzustki
- rak płasko-nabłonkowy płuc, skóry, organów rozrodczych
- rak tarczycy

Grupa II - nowotwory w przebiegu których chemioterapia nie wydłuża w istotny sposób długości życia pacjentów:
- gruczolakorak płuc
- gruczolakorak jelita grubego
- gruczolakorak żołądka
- guzy mózgu u dorosłych
- rak sutka w zaawansowanych stadiach
- czerniak złosliwy
- rak nadnerczy
- rak płasko - nabłonkowy skóry głowy i jamy nosowo-gardłowej
- Karcynoid złośliwy

W samych Niemczech pozostaje rocznie ok. 200 tys. pacjentów, u których świeżo wykryta choroba nowotworowa nie będzie wyleczona. Na podstawie danych epidemiologicznych żyje w Niemczech od 2 do 3 ml osób z chorobą nowotworową. Wśród nich 700 tys. korzysta z systematycznego leczenia onkologicznego. Większość z tych pacjentów nie ma ciężkich objawów klinicznych i znajdują się oni w tzw. okienku terapeutycznym.

Oznacza to, że stosowane u nich tradycyjne metody leczenia onkologicznego nie muszą przynieść pełnych efektów leczniczych, a wiążą się prawie zawsze z wystąpieniem różnych powikłań i działań ubocznych. Większość pacjentów, u których nieskuteczna jest miejscowa radioterapia (naświetlanie) w dalszym przebiegu choroby będzie leczona cytostatykami (lekami hamującymi wzrost komórek). Jednakże tylko u ok. 60% z nich i u wszystkich pacjentów z przerzutami chemioterapia (cytostatyki) nie będzie skuteczna.

Oznacza to wystąpienie ciężkich powikłań ogólnoustrojowych, pogorszenie jakości życia i w ostateczności jego skrócenie. Terapia cytostatykami jest zatem w zaawansowanych stadiach choroby wyborem pomiędzy mniejszym, a większym złem. Lekarz ma do wyboru albo wydłużyć nieco przeżycie pacjenta narażając go na "ciężkostrawną" terapię, albo postępować zachowawczo łagodząc jedynie dolegliwości (leczenie paliatywne).

Jakość życia na pierwszym miejscu.

Należy wziąć pod uwagę, że oprócz pogorszenia stanu ogólnego pacjenta i jego komfortu życia systematycznie wzrastają koszty leczenia cytostatykami oraz wydłuża się okres hospitalizacji pacjentów nowotworowych. Dochodzi do tego leczenie objawów ubocznych po antybiotykach, lekach przeciw wymiotnych, hormonach, czynnikach wzrostowych, itd.

Ponieważ terapia BEMER 3000, jako najbardziej naturalna forma magnetostymulacji przyczynia się w szerokim zakresie do poprawy ogólnej kondycji organizmu, pozwala na terapię skuteczniejszą, przy mniejszych skutkach ubocznych terapii klasycznych i przy mniejszych kosztach.

Tłum. Dr M. KazmirowiczPo wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony

Nadmorski Dwór - Apartamenty nad morzem - Gdańsk