Jak skutecznie wyjść z depresji wspomagając terapię magnetostymulacją
BEMER 3000

dr A. Ohlenschlager - AFB

Depresje stanowią z częstotliwością występowania ok. 10-15% najczęstsze schorzenie psychiatryczne. Około co dziesiąty człowiek w ciągu swego życia jest, co najmniej okresowo dotknięty lekką formą przebiegu tej choroby. Ciężkie, przewlekle jej przebiegi są rzadkie występują tylko U ok. 2% chorych. Ogólnie częstotliwość występowania depresji wzrasta wraz z wiekiem, przy czym kobiety częściej chorują na nią niż mężczyźni.

Jednoznaczna przyczyna depresji nie jest znana. Do jej powstania doprowadza przeważnie współdziałanie następujących różnych czynników: dyspozycje dziedziczne, obciążające wydarzenia i uwarunkowania biograficzne, negatywny stres w środowisku prywatnym czy zawodowo-socjalnym (stale przeciążenie), zaburzenia przemiany materii (np. również jako skutek uboczny leków!) albo tez pierwotne schorzenia organiczne.

Rozróżnia sie następujące zasadnicze formy depresji:

 • Depresja reaktywna (jako reakcja na wydarzenia obciążające duchowo)
 • Depresja psychoorganiczna (jako skutek schorzeń narządów)
 • Depresja endogenna (jako schorzenie pierwotnie psychiczne)

Wszystkie trzy formy podstawowe mogą mieć różny przebieg z różnym nasileniem - od lekkiego do ciężkiego i charakteryzują się następującymi, częstymi symptomami ogólnego złego nastroju i ograniczenia samopoczucia fizycznego i duchowego:
ogólny brak pobudliwości i obojętność, brak łaknienia, utrata witalności i radości życia, chroniczne zmęczenie aż do ciężkich, psychowegetatywnych stanów wyczerpania (syndrom burn-out), stany lękowe i napięcia, zaburzenia koncentracji i zdolności zapamiętania, osłabienie zdolności podejmowania decyzji, ograniczenia w swobodnym rozwinięciu osobowości, szczególnie w zakresie reakcji emocjonalnych i kreatywności, dociekanie, uczucie ogólnej bezsensowności i własnej pomniejszonej wartości, myślenie o śmierci i samobójstwie, zakłócenia snu, psychosomatyczne zaburzenia czynności narządów.

Po wykluczeniu ewentualnych przyczyn organicznych stosuje sie celem leczenia różne formy psychoterapii, leki z zakresu homeopatii i fitoterapii, a w ciężkich przypadkach psychofarmaka.
Wspierająca terapia pulsującym polem elektromagnetycznym, z którym mamy do czynienia w przyrządzie Bemer 3000, dała częściowo zaskakująco dobre wyniki.
Jest to zrozumiale stąd, że większość powyższych symptomów odpowiada bioenergetycznemu niedoborowi, który terapią Bemer-a może być poprawiony. Podstawą działania są tu sprawdzalnie poprawione zaopatrzenie w tlen i ukrwienie, Co powoduje aktywizacje wszystkich czynności narządów włącznie z całym systemem nerwowym.

Szczególnie dobre wyniki osiąga sie przy lekkich i średnio ciężkich depresjach, zwłaszcza wtedy, gdy powstały one reaktywnie lub na bazie zaburzenia czynności organów. Przy tych formach objawowych można osiągnąć poprawę w ok. 70% przypadków. Jednak stwierdzono też już skutki pozytywne przy depresjach ciężkich, odpornych na leki.

Następujące efekty są istotne we wspierającym, antydepresyjnym działaniu sygnału Bemer-a.

1. Działanie ogólne

 

 • Poprawa ukrwienia i zaopatrzenia w tlen
 • Poprawa mikrocyrkulacji
 • Aktywizacja przemiany materii i poprawa czynności narządów

Przedstawione efekty ogólne są podstawą dla dobrego fizycznego i duchowego samopoczucia!

2. Oddziaływanie na centralny, wegetatywny i obwodowy system nerwowy

 • Poprawa przemiany materii mózgu
 • Regulacja nerwowego układu wewnątrzwydzielniczego (centralna regulacja hormonalna)
 • Regulacja produkcji melatoniny w szyszynce (Melatonina m.in. poprawia sen, działa antydepresyjnie i wspiera system immunologiczny oraz regenerację komórek)
 • Poprawa regulacji centralnej i feedback – mechanizmów
 • Poprawione przekazywanie impulsów nerwowych (neurotransmiterów)
 • Harmonizacja wegetatywnego systemu nerwowego
 • Efekt antystresowy i poprawiona regeneracja psychowegetatywna
Wegetatywny system nerwowy

Wegetatywny system nerwowy składa się z aktywizującego układu współczulnego przeciwregulującego układu parasympatycznego i steruje wszystkimi czynnościami narządów. Koordynacja tego systemu następuje poprzez skomplikowane usieciowienie oraz feedback - mechanizmy mózgu, międzymózgowia i rdzenia kręgowego, a narządy ciała. Wszystkie funkcje ciała, ducha i duszy tym samym ostatecznie polegają na aktywności bioenergetycznej, która przekazywana jest m. in. przez neurotransmitery, hormony i inne substancje hormonalne (Botenstoffe). Przy depresjach harmonijny przebieg tej wielowarstwowej koordynacji jest zakłócony. Dysharmonia tych procesów regulujących prowadzi poprzez wegetatywny system nerwowy do wielorakich psychosomatycznych dolegliwości i zaburzeń czynnościowych.
Pulsujące pola elektromagnetyczne impulsu Bemer-a mogą w systemach nerwowych, zarówno w centralnym, jak i w wegetatywnym, działać regulująco.

Propozycje stosowania

1 - Łagodne formy depresji
(np. stres, zaburznia psychowegetatywne, zaburzenia snu)

rano

wieczorem

program podstawowy P 1 - mata
2 - Syndrom depresji średnio zaawansowanej
(np. stan przemęczenia przy stałym przeciążeniu, choroby psychosomatyczne, średniozaawansowane stany depresyjne)

rano

wieczorem

1 – 2 tydzień: mata – P 1 P 1 - mata
3 - 4 tydzień: mata – P 2 P 1 - mata
Następnie: program podstawowy P 1 - mata
3 - Ciężka depresja

Należy stosować terapię pod kierunkiem przeszkolonego lekarza psychiatry.


Po wszelkie informacje zadzwoń lub napisz:

Mariusz Ostachowski

telefon 0 602 33 55 11

mail rubikon@home.pl

Tel. stacjonarny: 058 5527530

do_gory Góra strony